Küçükbakkalköy Mh. Sevda Sk. Seven Tower No:1/3 Ataşehir / İSTANBUL 0216 577 52 22 - 0216 577 52 25 - 0544 577 52 25
seamed-h3-ekg-cihazi-hbys-hl7-hastane-bağlanti-1

SeaMed H3 EKG Cihazı (HBYS Uyumlu)

 • 6,2 ‘’ Dokunmatik LCD Ekran
 • 122 türde tanı raporu
 • Otomatik aritmi tespiti ve raporu
 • DICOM, BMP, JPG,PDF,SCP-ECG,FDA-XML formatlarında raporlama
 • Hastane Bilgi Yönetim Sistemine bağlanabilme,
 • 600 saniyelik EKG dalga formlarının izlenmesi ve basılması
 • Pace-maker algılama

EKG CİHAZI NEDİR?

EKG Cihazı (Elektrokardiogram) kalbin elektriksel aktivitesinin kaydedilmesi ile oluşan bu grafiğin izlenmesi ve yazdırılmasını sağlayan medikal cihazlardır. Cilde yerleştirilen elektrotlar kullanılarak kalbin elektriksel aktivitesinin zamana karşı gerilim grafiğidir. Bu elektrotlar, kardiyak kas depolarizasyonunun ardından küçük kalp değişikliklerini, her bir kalp atışı sırasında repolarizasyonun sonucu olarak tespit eder. Normal EKG grafiğindeki değişiklikler, kardiyak ritim bozuklukları (atriyal fibrilasyon ve ventriküler taşikardi gibi), yetersiz koroner arter kan akışı (miyokardiyal iskemi ve miyokardiyal enfarktüs gibi) ve elektrolit bozuklukları gibi bozuklukların tespitinde kullanılır.

EKG CİHAZI ÇALIŞMA PRENSİBİ

Günümüzde elektrokardiyograflar, kalbin elektriksel aktivitesini dijital bir sinyale dönüştürmek için analog-dijital dönüştürücüler kullanır. Eletrik iletim yolunun negatif elektrottan uzaklaşarak pozitifi elektroda doğru yaklaşan bir pozifit akımın (kardiyak hücrelerin depolarizasyonuyla oluşturulduğu gibi) EKG üzerinde pozitif bir sapma oluşturur. Kalpteki sinüs düğümünden çıkan düzenli sinyaller bir iletim yoluyla kas hücrelerine varır. Kalp kasılmadan sonra dinlenme haline geçtiğinde elektrik yönünden polarize olan hücreler, depolarize olur ve boyları kısalır. Myokard hücreleri kısa süreli bu kasılma sonrasından eski elektrik yüklerini kazanıp polarize duruma geçerler. Nabız sayısı kadar bu olay tekrar edilir. Vücudun belli bölgelerine yerleştirilen elektrotlar deri üzerindeki elektrik sinyallerini dönüştürerek EKG grafiklerini elde etmemize yardımcı olur. EKG’nin yorumu temel olarak kalbin elektrik iletim sistemini anlamakla ilgilidir.

EKG CİHAZI NEREDE KULLANILIR?

Ekg cihazları hastanelerin acil servisleri, kardiyoloji poliklinikleri, kardiyovasküler yoğun bakım ve servislerde kullanılır.

 • Göğüs ağrısı veya şüpheli miyokard enfarktüsü (kalp krizi),
 • Nefes darlığı, üfürümler, bayılma, nöbetler, komik dönüşler veya yeni başlayan çarpıntı veya bilinen kardiyak aritmilerin izlenmesi de dahil olmak üzere aritmiler,
 • İlaç takibi veya aşırı dozun yönetimi,
 • Hiperkalemi gibi elektrolit anormallikleri,
 • Herhangi bir anestezinin dahil olduğu perioperatif izleme,
 • Kardiyak stres testi,
 • Bilgisayarlı tomografi anjiyografi (CTA) ve kalbin manyetik rezonans anjiyografi (MRA) (EKG, taramayı kalbin anatomik pozisyonu sabit olacak şekilde “kapamak” için kullanılır)
 • Femoral venden bir kateterin sokulduğu ve kalbin içinden elektriksel aktivitenin yönünü kaydetmek için uzunluğu boyunca birkaç elektrot içerebilen klinik kardiyak elektrofizyoloji gibi durumlarda kullanılmaktadır.

EKG CİHAZI NASIL KULLANILIR?

 • Hasta ekg çekimine hazırlanır. Ekg elektrotlarının yerleştirileceği bölgeler varsa tüylerden arındılır. Çekimde parazitlerin oluşmaması için jel sürülür. Elektrotlar hastanın kol, bacak ve göğüslerine yerleştirilir.
 • Cihazın güç kablosu prize takılır ve on off tuşuyla açılır.
 • Yazıcısındaki kağıt kontrol edilir.
 • EKG dalga formu kaydı, parametre ayarları, EKG veri yönetimi ve tüm işlemler klavye üzerinden gerçekleştirilebilir.
 • Hasta kaydı cihaza yapılır.
 • Cihaz üzerinden EKG Kaydı kısmı açılır ve işlem başlatılır.
 • EKG çekimi tamamlandıktan sonra yazdır tuşuna basılır ve kağıt çıktısı olarak ekg kaydı alınabilir.
 • Cihaz HBYS sistemine bağlanabiliyorsa kağıt çıktısına ihtiyacımız yoktur. Hastanede sisteme bağlı herhangi bir bilgisayardan ekg kaydını inceleyebilir.

KULLANIM UYARILARI

 • EKG cihazı anestezik gazların bulunduğu ortamlarda kullanılmamalıdır.
 • Artifakta olmaması için diğer yüksek gerilimle çalışan cihazlarla aynı hat üzerinden bağlanmamalıdır.
 • EKG cihazının kullanıldığı ortamın sıcaklığı 40˚C yi geçmemelidir.
 • EKG cihazının çalışma ortamında nem bulunmamalıdır. Elektrotlar, elektro jel sürüldükten sonra yerleştirilmelidir.
 • Elektrotlar, doğru yerine ve deriye temas edecek şekilde yerleştirilmelidir.
 • Hasta kablosu sağlam olmalı, birbirine dolanmış veya düğümlenmiş olmamalıdır.
 • Kablolar, elektrot üzerinde gerilme baskısı oluşturmamalıdır.
 • Yüksek yoğunlukta oksijen bulunan ortamlarda ve elektrokoterin (dokuyu yakarak kesme ve birleştirme işlemi yapan cihaz) yanında EKG cihazı kullanılmamalıdır.
 • Cihaz çalışırken manyetik alan etkisinden uzakta olmalı, güneş ışığı ve suya maruz kalmamalıdır.
 • Hastanın göğüs bölgesinde çekime engel teşkil edecek tüyler tıraş edilmelidir.
 • Cihazı sıvı temasından uzak tutunuz.
 • Tedavi amaçlı kullanılan bir cihaz değildir. Tanı amaçlı kullanılmalıdır.
 • Direkt kardiyak operasyonlarda kullanılmamalıdır.
 • Pile metalle nüfuz etmeyin, pili çekiçlemeyin veya dövmeyin ya da pile zarar vermek için başka yöntemler kullanmayın, aksi takdirde pilin ısınması, sigara içilmesi, bozulması veya yanması meydana gelebilir ve risk oluşabilir.