Küçükbakkalköy Mh. Sevda Sk. Seven Tower No:1/3 Ataşehir / İSTANBUL 0216 577 52 22 - 0216 577 52 25 - 0544 577 52 25
Seamed-Kapnografi-Yetişkin-Airway-1

SeaMed Yetişkin Pediatrik Airway Adaptörü

KAPNOGRAFİ CİHAZI NEDİR?

Karbondioksit (CO2) solunum sırasında havayolundan kısmi basıncın ölçülmesine kapnografi denir. End-tidal CO2 (ETCO2),  soluk verme sonunda elde edilen maksimum değerdir. Kapnografi; CO2 değerinin hacim veya zamana karşı grafik olarak gösteren cihazlara denir. Kapnometre CO2 değerinin sadece sayısal olarak gösterildiği cihazlardır. Kapnogram; kapnografi cihazlarında elde edilen görüntüye denir. İnvaziv olmama avantajına sahip bu yöntemle en önemlisi ventilasyonu, hastanın perfüzyonu ve metabolik durumu hakkında anlık bilgi elde edilebilir. Bulunan değer milimetre civa (mm Hg) ya da yüzde (%) CO2 olarak gösterilmektedir.

KAPNOGRAFİ CİHAZININ ÇALIŞMA PRENSİBİ

Kızılötesi spektrometre tekniği kapnograf cihazında CO2 analizi için kullanılmaktadır. Kızılötesi spektrometre tekniğinde önce infrared ışık gaz örneğinin içinden geçirilir. Daha sonra foto dedektörler aracılığıyla kaydedilir. CO2 4.26 μm dalga boyundaki ışığı absorbe etme özelliğine sahiptir. Bu nedenle bu dalga boyunda fotodedektörce kaydedilen miktar gaz örneğindeki CO2 yoğunluğu ile ters orantılı olur. Bu yöntemle kapnografi cihazı ile end-tidal karbondioksit ölçümü yapılır.

Bazı durumlarda başlangıçta CO2 miktarı 0 olarak değil, belirli bir düzeyde yüksek ölçülebilir. Ölçüm öncesinde soluk alıp verme havasının mideye gitmesine yol açan hatalı maske ile solunum, kola, gazoz gibi bazı CO2 içeren içeceklerin alınması, CO2 oluşumuna neden olan ilaçların alınmış olması gibi durumlarda belirli bir düzeyde çıkabilir. Özefegal entübasyonda yapılan birkaç soluktan sonra CO2  düzeyi düşük olarak ölçülüp ETCO2  değeri sıfırlanır.

Sensörün yerleşim durumuna göre sidestream ve mainstream olmak üzere 2 farklı ölçüm yöntemi mevcuttur. Mainstream ölçüm yöntemi, sensörün hastanın hava yoluna yerleştirilmesidir. Ölçüm ventilasyon havasında direkt yapılır. Bu metot entübe hastalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sistem değiştirilerek, bir adaptörün içine üfleyebilecek ve şuuru açık hastalarda da kullanıma uygundur.

Bu cihazlarda nazal kanül ve maskenin uç kısmına 30 gram kadar düşük ağırlıktaki foto dedektörler takılarak ölçüm yapılmaktadır. Bir katater yardımıyla solunum havasından bir örnek olarak aspire edilmesine sidestream yöntemi denir. Sensör monitörün içine hastanın hava yolundan uzağa yerleştirilmiştir. Aspire edilen numune üzerinden analiz yapılır.  Bu metot entübe olmayan hastalarda ölçüm için tasarlanmıştır.

KAPNOGRAFİ CİHAZLARININ KULLANIM ALANLARI

Kapnografi bugün için yoğun bakım üniteleri, acil servisler ve uzun süreli bakım ünitelerinde yaygın şekilde kullanılan bir cihazdır.

Acil serviste kapnografi cihazının kullanım alanları;

Endotrakeal entübasyonun doğrulanması

Endotrakeal tüp pozisyonunun takibi

Kardiyo pulmoner resüsitasyon etkinliğinin değerlendirilmesi

Girişimsel sedasyon ve analjezi sırasında ventilasyon takibi

Bilinci kapalı hastanın ventilasyon durumunun takibi

Solunum hastalıklarının değerlendirilmesi

Entübe travma hastalarında ventilasyon takibi

Diğer Kullanım Alanları;

Perkütan trakeostomi sırasında bronkoskop yerine kapnograf kullanılması

Beslenme tüplerinin yerleştirilmesinde kullanımı

Kardiyak debinin non invaziv monitorizasyonu ve ölçümü

Transkütanöz gaz değişimi monitorizasyonu

KAPONGRAFİ CİHAZI NASIL KULLANILIR?

Cihazın bataryası kontrol edilir, işlem tamamlandıktan sonra cihaz mutlaka şarja takılmalıdır.

Cihaz yan tarafında bulunan on/off tuşu yardımıyla açılır.

SpO2 probu cihaza uygunca takılır.

Etco2 hattı cihaza yerleştirilir, cihaz kontrol edilir yerleşmede problem olup olmadığını görmek için.

İlgili ölçümler ekran üzerinden takip edilir.

UYARILAR

Cihazın doğru çalıştığını doğrulamak, doğru performansı sağlamak ve cihaz arızalarının engellemek amacıyla belirli periyotlarda cihazın koruyucu bakımları ve kalibrasyonları yapılır.

Kapnograf, bir tedavi cihazı veya evde kullanılan bir ekipman değil, sadece hasta değerlendirmesinde bir yardımcı olarak tasarlanmıştır.

Cihaz apne monitörü olarak kullanılmamalıdır.

Sensör kablolarını veya hortumlarını, dolaşmaya veya tıkanmaya neden olabilecek herhangi bir şekilde koymayın.

Hasta güvenliği tehlikeye girebilirse sesli alarmı susturmayın.

Sesli alarmları geçici olarak susturmadan önce sesli alarm susturma süresini kontrol edin.

Su filtresini periyodik olarak değiştiriniz.